Kommundirektör: Ny tågbana till Åbo gagnar Sjundeå

Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Den planerade nya tågbanan till Åbo via Lojo är inte nödvändigtvis till nackdel för Sjundeå, bedömer kommundirektör Juha-Pekka Isotupa. Tvärtom kunde den nya banan till och med gagna kommunen.– En ny...