Kommunalt äldreboende alltid billigare

Finns det någon som kan namnge en kommun där man fått billigare och bättre vård genom att anlita något av de stora internationella vårdbolagen?

I min senaste insändare (VN 5.2) efterlyste jag en detaljerad kostnadskalkyl om hur billigt det blir för staden att hyra av skandalbolaget Esperi Care. Ingen kalkyl har visats upp, men det visste jag...