Kommunala daghem stänger klockan 12

Stänger 12. Hommas daghem i Masaby är det enda svenska daghemmet som stängs i dag på grund av utmarschen bland personalen. Bild: VN-arkiv/Mira Strandberg

Utmarschen från daghem påverkar regionen på onsdag.

Nio daghem i Kyrkslätt stängdes klockan 12 i dag. Orsaken är utmarschen som en del av personalen deltar i.

Hommas daghem i Masaby och ungefär hälften av de finskspråkiga daghemmen i Kyrkslätt stängdes klockan 12 i dag. Kommunen har informerat föräldrarna om situationen.

Det finns över 1 800 barn i kommunal dagvård i Kyrkslätt. Protesten i dag påverkar också verksamheten vid de privata daghemmen. Åtminstone har Touhulat-daghemmen uppmanat föräldrar att ordna dagvården själv under onsdagen, om det bara är möjligt.

De finska daghemmen i Jungfrubergen, Bredberget, Gesterby, Smedsede, Sundsberg, Masaby, Veikkola och Haapajärvi stängde i dag kl. 12, liksom Hommas daghem. Daghemmet i Nissniku och Prästgårdsbackens daghems förskola stängs kl. 16. Familjedagvården fungerar normalt.

Utmarschen är fackförbundens protest mot en ändring i lagen om småbarnspedagogik, som ändrar på personalstrukturen och utbildningskraven i branschen.

Motsvarande utmarscher

Motsvarande utmarscher arrangeras på många håll. I Raseborg meddelade staden att de flesta daghemmen att hålla öppet som vanligt trots utmarschen.

Bäljars gruppfamiljedaghem stängdes tidigare, kl. 12.00 och Svartå daghem stänger klockan 15.45.

På de daghemmen där många från personalen meddelat att de deltar i utmarschen mellan klockan 12-18, har vårdnadshavarna kontaktats angående möjlighet att hämta barnen tidigare från daghemmen.

Charlotte Lindh som är chef för småbarnspedagogiken uppgav vid 16-tiden att läget var under kontroll. Ungefär 60 personer hade anmält att de tänker delta i demonstrationen.

– På de enheter där många var borta ringde vi upp föräldrarna. Många hade möjlighet att hämta sina barn tidigare. Tack till dem, säger Lindh.

– Kort varsel var det. Vi hade inte mer än 24 timmar på oss att arrangera allt. Tack vare vårdnadshavarnas flexibilitet och de övriga anställdas jämkande med sina arbetstider gick det vägen, konstaterar hon.

Ett stängt dagis i Ingå

I Ingå har Knattebo daghem stängt klockan tolv, på de övriga varierar läget beroende på hur många i personalen som hör till de berörda facken. Vissa avdelningar på Degerby daghem och på Dals daghem har stängt klockan 12, andra stänger lite tidigare än vanligt på eftermiddagen.

– Det är ganska jämnt fördelat hur många i personalen som gått ut, säger chefen för småbarnspedagogiken i Ingå, Charlotta Nyholm.

I Sjundeå fungerar den svenska dagvården normal, bara enstaka anställda deltar i utmarschen.

I Hangö, där det finns fyra kommunala daghem, uppger Birgitta Mannström som är chef för småbarnspedagogiken, att en stor del av personalen deltog i utmarschen.

– Bara barnträdgårdslärarna blev kvar. Men de har inte haft så många barn att ta hand om. Föräldrarna har varit väldigt tillmötesgående. De har hämtat sina barn mitt på dagen eller hållit dem hemma helt och hållet. Ett stort tack till dem, säger Mannström.

Mannström säger att dagen förlöpt väl med tanke på omständigheterna.

– Det var jobbigare dagen innan då vi ringde runt för att förbereda vårdnadshavarna.

En del sura miner har man stött på bland föräldrarna.

– Men det här är ju inte vårt påhitt. Det är arbetsmarknadspolitik. Man har rätt att visa sin åsikt.

Mer läsning