Kommittéarbetet får revansch

Kanske systemet med statskommittéer inte var så dåligt, som kritikerna låtit förstå.

Regeringen Rinne låter förstå att kommittéväsendet skall återupplivas. Erfarenheterna av Sipilä-regeringens bristfälligt förberedda lagförslag har inspirerat till nytt tänkande. Kanske systemet med st...