Kommentar: Hur vill du bo?

Min mamma har avtvingat mig ett löfte att se till att hon aldrig sitter på något äldreboende omgiven av nallar och med en rosett i håret. "Jag är ju inget spektakel", säger hon indignerat.

Nej, det är ju just det.Hon är en individ, som alla andra på äldreboenden är, oberoende av om de har en demenssjukdom eller inte. Och det är just det som ett personcentrerat vårdsätt betonar: att alla...