Kombinera historia och natur

Fortfarande kunde Rännbacken höra till de vackraste platserna i Lappvik.

I sin ledare (VN 8.8) talar Niclas Erlin om historiska platser i västra Nyland som kunde bli populära besöksmål. Bland det som förtjänstfullt har rustats upp under året är området vid Raseborgs slottsruiner, Frontmuseet i Lappvik och bunkern Irma i Harparskog.

I Lappvik finns också ett annat ställe, likaså med historisk bakgrund, som skulle vara värt att rusta upp.

Redan under ryska tiden – för över hundra år sedan – var Lappvik känt för sitt goda vatten. Under sommarövningarna i den finska skärgården låg fartyg ur den ryska flottan på redden, trygga på den djupa fjärden och med närhet till stranden med sött vatten.

Tidigare var det självklart att Lappvikborna tog sitt kaffe- och tevatten vid den så kallade Rännan, ett källsprång där vattnet har silats genom sanden i backen ovanför den nuvarande badstranden. Under ryska tiden leddes vatten längs trärännor ner till stranden där det var lätt att samla upp och föra ut till fartygen. Sedermera rann vattnet ur ett enkelt rör tills man på 1960-talet byggde en brunn med brunnsringar så att man kunde ta hinkvis med vatten på en gång.

I och med att byborna har fått kommunalt vatten har vattnet i Rännbacken förlorat sin betydelse. Brunnsringarna har spruckit och marken omkring är våt och sumpig så gott som året om.

Fortfarande kunde Rännbacken höra till de vackraste platserna i Lappvik. Om staden dels rensade upp i backen ner till småbåtshamnen, dels förnyade brunnen i Rännbacken kunde källan bli en ny attraktion. Den historiska bakgrunden och den gröna, hemlighetsfulla stigen ner till stranden har både ett kulturellt och ett naturhistoriskt värde som borde uppmärksammas.

Yvonne Hoffman Lappvik

Mer läsning