Kolumn: Vilket är väljarens ansvar?

Tänk om vi hade ett valsystem som öppet skulle visa hur alla lagt sin röst.

Som på en bricka skulle vi se hur var och en personligen bidragit till exempel till ett beslut i en folkomröstning eller till sammansättningen i landets parlament.

Efter valet skulle alla öppet få bära sin del av ansvaret för resultatet och åtminstone i teorin kunde enskilda väljare tvingas förklara och försvara sitt valbeteende.

Principen skulle stå i bjärt kontrast till den valhemlighet som vi har i dag och som uttryckligen ska garantera att ingen annan får veta hur vi röstat.

Valhemligheten är en viktig ingrediens i vår nuvarande demokrati. Alla måste ha en möjlighet att delta utan risk för repressalier efteråt. En skrotning av valhemligheten är heller inget jag förespråkar.

Men samtidigt har jag mer och mer funderat på vilket ansvar de enskilda väljarna har för valresultaten – eller om de över huvud taget kan sägas ha några allmänna skyldigheter utöver sin rätt att anonymt välja och vraka bland de partier och kandidater som ställs upp inom lagens ramar.

I bakgrunden till mitt grubbel ligger några av de så kallade valskrällar som vi upplevt på olika håll i västvärlden under de senaste åren. Jag tycker också att den ansvarslösa och vulgära retorikens framfart är både beklaglig och alarmerande och detsamma anser jag om extremrörelsernas landvinningar.

Allt är förstås min alldeles subjektiva bedömning av vilka värderingar som borde gälla. Bevisligen är det miljoner och åter miljoner människor som gillar de populister som intagit post efter post och som väljarna naturligt haft all rätt att stöda.

Men ändå: Skulle debatten vara mer städad och skulle vi ha sluppit en del av de radikala krafterna i parlamenten om också de röstberättigade skulle bära ett större ansvar för resultaten?

Jag tycker att frågan om väljarnas skyldigheter borde luftas mer.