Kollektivtrafiken stöds i Raseborg

Stöds. Wikströms Busstrafik från Bromarv är ett av två lokala bussbolag som erhåller stöd från staden. Det andra bolaget är Ampers Busstrafik från Bollsta i Pojo. Bild: VN-arkiv/Johanna Lemström

Stadsstyrelsen i Raseborg har beslutat att stödja två lokala bussbolag med sammanlagt 50 000 euro. Summan är exklusive moms.

Stödet betalas till Wikströms Busstrafik samt till Ampers Busstrafik från och med den 1 september fram till årsskiftet.

Bromarv-företaget Wikströms får 5 000 euro i månaden, inalles 20 000 euro. Ampers från Bollsta i Pojo får ett stöd på 360 euro per vardag, eller totalt 29 520 euro.

Stödet till Wikströms ges för trafikering på linjen Bromarv–Tenala–Ekenäs, medan Ampers beviljas stöd för trafik på rutten Antskog–Fiskars–Karis–Ekenäs.

Lösningen är tillfällig och arrangemanget ses över i samband med att staden konkurrensutsätter skolskjutsarna hösten 2018 och vintern 2018–2019. Då utreds behovet av övriga bussturer utöver skolskjutsarna.

Mer läsning