Knipnäs är fint men för stort för Axxell

Stadsbyggmästaren Elof Fransson gjorde ritningar för Knipnäs som skulle bli ett sanatorium. Med en längd på 90 meter och höjd på fyra våningar var det ett jättelikt bygge för Ekenäsförhållanden. Bild: Kristoffer Nöjd

Under de bästa åren hade Axxell cirka 150 studerande i Knipnäs. I dag är de ett trettiotal och de resterande utbildningarna skulle lätt få plats på annat håll.

Stefan Johansson är vd för Axxell Utbildning. Han sitter också som en av Axxells två representanter i den nya styrelsen för Fastighetsaktiebolaget Knipnäs. Hans arbetsrum finns på tredje våningen i Knipnäs dit Axxells centraladministration flyttade från Grabbegården i Karis för ett par år sedan. Det hyresavtalet gick att säga upp. Samma sak gäller inte för Knipnäs. Axxell fick nyligen back av stadsstyrelsen i Raseborg på sin anhållan att få bryta hyresavtalet som sträcker sig till utgången av 2035.

Raseborgs stad äger 85 procent av bolaget och Axxell 15 procent. Andelen på 15 procent härrör sig från den snickeribyggnad som Axxell byggde och finansierade för några år sedan.

Byggnader som börda

Som mest har Axxell haft uppemot 150 studerande i huset, inklusive en grupp på cirka 50 studerande med speciella behov. Nu finns bara ett 30-tal studerande i huset. Ännu för fyra år sedan bestod Axxells centralförvaltning av ett 40-tal personer. Nu är man 27 till antalet.

Det finns med andra ord ingen orsak för Axxell att längre förfoga över 3 500 kvadratmeter i Knipnäs.

– Bara för Knipnäs betalar vi en cirka halv miljon euro i årlig hyra. Vi har ett definitivt behov av att få ner fastighetskostnaderna. Vi har så få studerande här nu för tiden att vi enkelt kunde ordna utbildningen på annat vis. Vi kan flytta med ett halvt till ett års varsel, säger Johansson.

Axxell ska inom kort ge ett utlåtande om den nya lagen om yrkesutbildning.

– Långa hyresavtal och lokaler som inte behövs för verksamheten kommer att bli ett stort problem för många utbildningsproducenter då den statliga grundfinansieringen minskar. Lagarna som styr vår verksamhet tvingar oss att koncentrera verksamheten. Och det har vi gjort på alla våra orter.

Också i Ekenäs skulle Axxell helst vi vilja vara samlad på ett och samma ställe. Ett alternativ, till exempel för centraladministrationen, är Raseborgsvägen 9 och Campus Novia. Dit har Axxell redan tidigare flyttat verksamhet från "gamla Sjukis" på Raseborgsvägen 5.

Hantverksutbildningarna och fastighetsskötarlinjen som i dag är de enda program som finns kvar i Knipnäs skulle också gott kunna beredas plats på annat håll. Gällande Bangatan i Karis finns det behov att öka användningsgraden.

– Det är vår nyaste byggnad och där borde lampan lysa från morgon till kväll.

Nya gäster gynnar

I väntan på andra lösningar försöker Axxell Utbildning tillsammans med fastighetsbolaget hyra ut så mycket som möjligt av Knipnäs.

Om man hittar externa hyresgäster så minskar Axxells hyra i enlighet med de nya hyresintäkterna.

Därför är stadens tillfälliga flytt av en del av sin förvaltning till Knipnäs lite plåster på såren åt Axxell som hade hoppats att staden hade valt Knipnäs helt och hållet när valet av högborg slutligen föll på Ekåsen.

I Knipnäs kommer staden att hyra upp en hel del kvadratmetrar för sin verksamhet i väntan på att Ekåsen renoveras.

Staden kommer delvis att flytta in i tredje våningen och i källarvåningen som tack vare de stora fönstren är mycket ljusare än man förväntar sig. I huvudsak gör man i ordning cirka 590 kvadratmeter i första våningen för stadens behov. Här, i den södra flygeln, verkade tidigare daghemmet Rosengården. Daghemmet finns numera i anslutning till Mikaelskolan i Västerby. I den norra flygeln på första och andra våningen finns hantverksutbildningarna inom textil och guldsmide. Axxells centralförvaltning finns i den södra flygeln på tredje våningen och delvis på andra våningen. Kårkulla hyr tillfälligt internatdelen i den norra flygeln på tredje våningen. Hela fjärde våningen är internat för studerande där beläggningen sägs vara mycket bra.

Kan säljas

Arne Nummenmaa som är ny vd för fastighetsbolaget säger att Knipnäs som helhet är i relativt bra skick.

– Lekmannabedömningen är att det är en ren och ljus byggnad. Men när man bedömer byggnadens skick beror det mycket på vad den ska användas till.

Enligt Nummenmaa har byggnaden fungerat bra och gör det fortfarande.

– Det torde vara fullt möjligt att hitta nya hyresgäster och verksamhet som passar in där. I princip är ju fastigheten till salu. Området är magnifikt, speciellt sommartid. Så det kan också bli fråga om helt annan verksamhet, bostäder till exempel. Men man måste komma ihåg att det är en före detta sjukhusbyggnad. Om man gör ändringar som kräver bygglov gäller andra bestämmelser än de som gäller för byggnaden i dag. Då talar vi om helt andra grundkalkyler.

Ingen idé tränga in sig

Också fastighetsaktiebolagets nya ordförande Anders Walls säger att en försäljning kan bli aktuell i framtiden.

– Kommer det en köpare är vi villiga att sälja till rätt pris. Stadens fastighetsmassa är för stor överlag. Men bolaget har ganska stora skulder vilket kan göra fastigheten svårsåld. Å andra sidan går det hyfsat för bolaget. Läget relativt nära centrum är helt okej om man jämför med Mjölbolsta till exempel.

På kort sikt är det enligt Walls inte möjligt att säga upp avtalet med Axxell.

– Däremot kan man hyra ut det som Axxell inte behöver och annan ledig yta på området och på det viset få bolaget på bättre grund. Axxell får också hyra ut i andra hand. Det har ingen betydelse för bolaget varifrån hyresintäkterna kommer.

Enligt Walls har man lyckats sprida ut förvaltningen på ett optimalt sätt.

– En så väldigt stor del av förvaltningen skulle trots allt inte ha fått plats i Knipnäs. Eftersom det är en tillfällig lösning är det ingen idé att vi tränger in allt just där. Det finns så mycket tomma byggnader i staden så vi är inte beroende av just Knipnäs.

Han säger att flytten från Fixhuset har gått överraskande smidigt. De sista torde vara utflyttade i mitten av december.

– Det här innebär en betydlig besparing för staden.

Mer läsning