Knepigt i kommunerna

Bild:

Alla kommuner vill och behöver utvecklas, gärna i samarbete med utomstående. Vägen från idé till förverkligat projekt är ändå både lång och snårig.

I veckan meddelade Finlands Bostadsmässa att man säger upp avtalet med Ingå kommun och företaget Inkoon Keskustakehitys, IKK, om bostadsområdet Ingåstrand. Orsaken är att tidtabellen som finns inskriv...