Klimatförändringen påverkar flyttfåglarnas tidsschema

Tidigare start. Kortdistansflyttaren tofsvipan är en av de fågelarter som anländer allt tidigare på våren. Bild: Aleksi Lehikoinen

Ju varmare vår desto tidigare återvänder flyttfåglarna. Klimatförändringen syns även i fåglarnas liv.

Flyttfåglarna anländer allt tidigare på våren till både Europa och Kanada, visar forskning vid Yrkeshögskolan Novia och Naturhistoriska centralmuseet. Förändringen beror på klimatförändringen.

Början av vårflyttningen har tidigarelagts mest hos kortdistansflyttare som övervintrar i Europa och Nordamerika. Hos dessa arter, till exempel sånglärka, tofsvipa och ringduva, är förändringen 1,5–2 dygn per decennium. Hos långdistansflyttare som övervintrar i tropiken, till exempel ladusvala och näktergal, är motsvarande förändring 0,6–1,2 dygn per decennium.

I medeltal anländer fåglarna ungefär en vecka tidigare än vad de gjorde för 50 år sedan. Samtidigt har vårens flyttningsperiod blivit allt längre.

Hos en del arter har flyttningens tidpunkt förändrats betydligt snabbare. Till exempel hos sångsvanen är medianen för ankomstdatum nu några veckor tidigare än på 1980-talet.

Klimatförändringen central

De observerade förändringarna visade sig hänga samman med den lokala temperaturen. Ju varmare vår, desto tidigare satte flyttningen i gång och desto längre var arternas flyttningsperiod. Lokala skillnader i klimatets uppvärmning förklarade också lokala skillnader i hur mycket flyttningen har tidigarelagts

– Fåglarnas vårflyttning har tidigarelagts mera i Europa än i Kanada, eftersom vårens temperaturer har stigit snabbare här, säger Andreas Lindén vid Yrkeshögskolan Novia i ett pressmeddelande.

Vårflyttningen har ändå inte ändrats symmetriskt inom säsongen. De sist anländande individerna, som typiskt är unga och oerfarna, har tidigarelagt sin flyttning bara en aning.

Forskningen baserar sig på långfristiga uppföljningsdata av nästan 200 arters förekomst på 21 fågelstationer i Nordeuropa och Kanada. De längsta tidsserierna börjar kring decennieskiftet 1950–60.

Mer läsning