Klimatförändringen oroar finländarna

Unga och välutbildade finländare oroar sig i högre grad över klimatförändringens konsekvenser, uppger Näringslivets delegation EVA. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Klimatfrågan föder politiska motsättningar, enligt Näringslivets delegation EVA.

Cirka 71 procent av alla finländare anser att klimatförändringen utgör vår tids största miljöhot, vilket ställer krav på effektiva åtgärder för att minska utsläppen.

Klimatfrågan delar finländarna i två läger. Den politiska högern betonar ekonomiska insatser medan vänstern understryker vikten av att fatta gröna beslut. Det framgår av en enkät som Näringslivets delegation EVA har gjort.

Enligt enkäten är synen på den ekonomiska tillväxten också tudelad. 40 procent av finländarna anser att välfärden förutsätter ekonomisk tillväxt medan 42 procent är av annan åsikt. Hela 69 procent av Samlingspartiets anhängare anser att den ekonomiska tillväxten är viktig medan endast 14 procent av Vänsterförbundets anhängare gör det.

Även klimatfrågan har politiserats. Till exempel Sannfinländarna har omvärderat sin syn på klimatförändringen. Nu anser endast 31 procent av partiets anhängare att klimatförändringen är vår tids största miljöhot då motsvarande andel var 87 procent 2006.

Av De grönas väljare är det 97 procent som efterlyser snabba åtgärder för att motverka klimatförändringen medan 92 procent av Vänsterförbundets anhängare sällar sig till samma skara.

Oron för klimatförändringen har däremot minskat med cirka 10 procentenheter bland Samlingspartiets, SFP:s och Centerns väljare. Av Kristdemokraternas anhängare är det nu endast 43 procent som betraktar klimatförändringen som ett akut miljöhot.

Enkäten bygger på svar av 2 059 personer i åldern 18-79. Felmarginalen i enkäten är 2-3 procentenheter åt vardera hållet.