"Klienten har fått vård regelbundet"

Stadens utredning visar att det inte brustit i vårdkedjan för den dementa kvinnan som låg hungrig och frusen i sin säng.

– Vårdkedjan för hemvårdsklienter har följts och i motsats till vad man i offentligheten sagt, har klienten inte varit utan vård utan fått regelbunden hemvård enligt överenskommelse, säger Hangö stads grundtrygghetsdirektör Elisabeth Kajander.

Hangö stad är klar med sin interna utredning om det uppmärksammade fallet med den dementa kvinnan som vårdats inom hemvården och som senare dog på sjukhus antagligen av undernäring.

Det var en närstående till kvinnan som gick ut i offentligheten i Hangötidningen och Västra Nyland. Den närstående blev förskräckt då hon hittade sin ex-svärmor frusen och hungrig och nerkissad i sängen.

Staden överför nu ärendet till Regionförvaltningsverket, som gör en vidare utredning.

Kajander säger att då utredningen av ärendet fortfarande inte är klar och den innehåller sekretessbelagda uppgifter, kan staden inte informera ytterligare.

Hon är ändå kritisk till uppgifter som förekommit i offentligheten.

– Det som förekommit hittills i media är enbart spekulationer och s.k. lösryckta sanningar, säger Kajander.

Mer läsning