Klassiker går i graven

På väg till arkivet. Vd Henrik Ekblom och Jeanette Ruuskanen från Karis Telefons kundtjänst bläddrar i en gammal telefonkatalog. Årets publikation blir historiens sista. Bild: Agneta Sjöblom

Finalupplaga Årets nyländska telefonkatalog är den sista som ges ut i tryckt form. I fortsättningen är det digitala kontaktuppgifter som gäller.

Exemplar av den allra sista katalogen finns fortfarande att hämta på Karis Telefons kontor i Karis och Ekenäs. De senaste åren har man brukat ta in 500 kataloger. Denna sista gång har man fördubblat antalet till 1 000.

Enligt Carola Grandell som jobbar i kundbetjäningen har katalogens indragning inte väckt någon större känslostorm. Bland äldre kunder har man visserligen varit lite orolig för hur man i framtiden ska hitta nummeruppgifterna, men ändå tagit det hela med fattning.

– En del har sagt att de väl får lov att hålla bra koll på den katalog de har. Vissa har tagit två kataloger. En som de tänkt använda och en som de tänkt spara, säger Grandell.

Först i tidningen

Som Finlands allra första telefonkatalog räknas den abonnentförteckning som publicerades i tidningen Uusi Suometar 1882. Karis Telefons vd Henrik Ekblom ser det som sannolikt att en motsvarande förteckning publicerats även i tidningen Västra Nyland och därmed skulle kvalificera som regionens första telefonkatalog. I en bibliografi över Finlands telefonkataloger omnämns en katalog för centralerna i Hangö, Ekenäs och Karis från 1913.

Genom åren har telefonkatalogerna haft olika form och sammansättningar. Kataloger från förr kan vara intressanta att bläddra i. Att de skulle ha något större samlarvärde känner Henrik Ekblom inte till. Inte heller att de utöver att ge nummeruppgifter skulle ha använts för något annat praktiskt syfte.

– De brinner ju rätt dåligt, men kanske som brastände?

Förlorade i betydelse

Sedan 2005 är det företaget Fonecta som haft hand om utgivningen av katalogerna och deras utdelning till hushållen. Vid tidpunkten för övertagandet fanns det två företag som konkurrerade om verksamheten, förutom Fonecta också Eniro, vilket ledde till att kataloguppgifterna splittrades.

– Det var den första stormvarningen för katalogens del, säger Henrik Ekblom.

En annan spik i kistan var mobiloperatörernas ointresse för att publicera mobiltelefonnummer i papperskatalogen.

I förordet till den sista katalogen skriver Fonectas affärsverksamhetsdirektör Vesa-Pekka Kirsi att katalogens historia kommit till sin ände. Digitaliseringen omformar och för samtidigt samhället framåt.

Förstärkt verklighet framtiden

Henrik Ekblom hör till dem som tror att augmented reality, AR, blir nästa stora sak som på 2020-talet kommer att ersätta både telefoner, datorer, tv och tidningar.

I augmented reality, eller förstärkt verklighet, kombineras information hämtad från nätet med den fysiska verkligheten. Med hjälp av specialglasögon fås information in i det egna synfältet i form av till exempel ljud, rörlig 3D-bild, grafik. De första exemplaren finns redan på marknaden.

– Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att välja på vilket sätt man ser saker. Kanske väljer man att få sina nyheter i en virtuell papperstidning som ligger på bordet bredvid den verkliga kaffekoppen och prasslar när man bläddrar i den, eller att få sina nummeruppgifter i en virtuell telefonkatalog, nämner Ekblom som några av många användningsmöjligheter.

Troligtvis kommer tekniken inledningsvis att främst användas inom industrin samt för spel och nöjen, i ett längre perspektiv också inom områden som sjukvård och olika slag av tjänster.

Förutom kunskap att göra innehållet förutsätter den nya tekniken bra förbindelser. Det är här Karis Telefon kommer in. De senaste åren har företaget satsat 17 miljoner euro på att bygga ut fibernätet i Hangö, Raseborg och delar av Ingå. År 2023 ska den sammanlagda investeringen vara uppe i 30 miljoner euro.

Fiber är tågskenan under informationssamhället, eller rotsystemet. Med en satsning av den storleken hänger regionen med i utvecklingen, säger Henrik Ekblom.

Mer läsning