Klara åsikter om Kopparnäs: "Bevara området som det är i dag"

Öppna landskap. Möjligheten att röra sig fritt på Kopparnäsområdet förespråkas av användarna. Och Sandfjärdens campingområde vill man ha kvar. Bild: VN-arkiv/Lina Enlund

Över hundra kommentarer på planerna på ändringar på Kopparnäs-Störsviks frilutftsområde har lämnats in. Ett av ställningstagandena samlade 400 namn.

Degerbybon och företagaren Jukka Uittamo samlade in 400 namn på sin skrivelse om Föreningen Nylands frilutftsområdens planer för Kopparnäs-Störsviks friluftsområde. – Jag är själv naturkär och närmar...