Klar signal om korsningar

Tre veckor efter den förödande plankorsningsolyckan i Skogby, där fyra människor omkom, kommer Olycksutredningscentralen med det krassa beskedet.

Korsningen är synnerligen farlig och ska stängas genast.

Det är bra att centralen kommer med sitt krav redan nu trots att undersökningen inte är avslutad. Det ger inte de fyra människoliven tillbaka men åtgärden är nödvändig för att nya olyckor inte ska ske.

Centralens utlåtande är en tydlig signal till Trafiksäkerhetsverket och Kommunikationsministeriet att det inte är acceptabelt att det finns obevakade plankorsningar. Bara på sträckan Karis-Hangö finns 17 obevakade korsningar.

Nu behövs prioriteringar och pengar så att de farligaste korsningar, inte bara den i Skogby, åtgärdas omedelbart.

Marina Holmberg Chefredaktör Västra Nyland