Kjerin vill ha diskussion om Porkala

Porkala är på förslag till både landskapsmässigt betydande kulturmiljö och nationellt värdefullt landskapsområde. En ny guide ska skingra orosmoln kring statusarna.

Nylands fjärde etapplandskapsplan är på remiss och ska godkännas slutligt i början av nästa år. I förslaget till landskapsplan är hela Porkala udd utmärkt som nationellt värdefullt landskapsområde. För ett sådant område gäller att man vid byggande och användningen ska värna om kulturlandskapet.

Förutom landskapsplanens kulturmiljöstatus är Porkala också kandidat för en annan utmärkelse: udden föreslås, liksom odlingslandskapen i Tenala och Bromarv, bli ett nationellt värdefullt landskapsområde i den nationella uppdaterande inventeringen av landskapsområden.

Ulf Kjerin (SFP), Kyrkslätts kommunfullmäktiges ordförande, är oroad för att beteckningarna ska hämma utvecklingen av området.

– Det påverkar byggandet, även om man säger att det inte ska påverka. De öppna åkrarna och gårdarna ska ju då hållas intakta, och det gör att utvecklingen i området stannar upp.

Speciellt opponerar han sig mot att det värdefulla området sträcker sig ända upp till stamväg 51, och till och med norr om den.

– Där finns det gott om potentiell byggnadsmark där vi borde kunna bygga bostäder. Enligt gällande anvisningar från statsmakten ska man bygga vid existerande förbindelser, och i Tollsområdet har vi både en nybyggd motorväg och en ny järnvägsstation.

Utveckla och bevara

För att skingra oron kring statusen som värdefullt landskapsområde ger miljöministeriet nästa år ut en nationell landskapsguide för markanvändningsplanering. För att testa guiden i praktiken har Nylands förbund beställt två pilotguider med praktiska råd för invånare och markanvändningsplanerar hur man kan värna om det värdefulla landskapet. Den ena guiden gäller Porkala, den andra Aulanko i Tavastland.

– Vi har försökt fundera hur man kan bevara landskapet men samtidigt utveckla det. Boende och byggande måste vara möjligt också på nationellt värdefulla landskapsområden. Vi har försökt skriva om vilka aspekter man borde beakta när man bygger, säger Auli Hirvonen som är en av författarna till guiden.

Statusen i sig förutsätter inga åtgärder men påverkar området indirekt, genom kommunens planering.

– Men de planer som nu är i kraft på områdena ändras inte av statusen. Den hindrar inte byggande, men det måste göras bra.

I guiden beskrivs Porkalas natur och kulturdrag. Här finns en nyttig sammanfattning över de planer som styr markanvändningen på området, liksom ett sammandrag över vilka faktorer som beaktas då ett landskap utvärderas. Hit hör landskapets geografiska grundfaktorer (åsar, dalar, vattendrag), bosättning, tidsmiljöer och mycket mer.

Vill att kommunen bestämmer

Inom kort ska Kyrkslätts kommun ta ställning till både förslaget till etapplandskapsplan och förslaget att utse Porkala till nationellt värdefullt landskapsområde. Ulf Kjerin hoppas på en aktiv diskussion om Porkalas framtid.

– Vi borde nu fundera vad vi vill ha av Porkala udd – vill vi utveckla området och i så fall på vilket sätt? Om området får någon av de föreslagna statusarna begränsar det kommunens planeringsmonopol. Då är det någon annan som tycker en massa om våra landskap, säger han.

Förslaget till etapplandskapsplan kommer inom kort att behandlas i alla kommuner. Nästa vecka ska kommunstyrelsen i Raseborg ta ställning till förslaget.

Fakta

Värdefullt område

Guiden Porkala skärgårds- och odlingslandskap. Guide för markanvändningsplanering på ett värdefullt landskapsområde kan läsas på Nylands förbunds webbplats. Den är publicerad på både finska och svenska.

Förslaget till etapplandskapsplan 4 för Nyland är på remiss i kommunerna. Nästa vecka ger kommunstyrelsen i Raseborg sitt utlåtande.