Kisakeskus får bränna ett hus – räddningsverket övar rökdykning i byggnaden

Rökdykarövningar är nödvändiga för räddningsverkets personal. Västra Nylands räddningsverk intygar att huset som Kisakeskus vill göra sig av med är ett lämpligt objekt för en rökdykarövning. Bild: VN-arkiv

Idrottsinstitutet Kisakeskus i Pojo har beviljats tillstånd att avvika från förbudet i Raseborgs stads miljöskyddsföreskrifter om att bränna avfall. Kisakeskus vill riva ett hus på området genom att bränna ner byggnaden.

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg har beviljat idrottsinstitutet Kisakeskus i Pojo undantag från stadens miljöskyddsföreskrifter, mer specifikt i fråga om att bränna avfall. Idrottsinstitutet vill...