Mera höghus önskas i Kyrkslätts centrum

Utbyggnad. Nya våningshus föreslås på Limnells plats och p-platsen vid köpcentret Kirsikka. Bild: Paavo Rantalainen

Församlingarna som äger köpcentret Kirsikka föreslår att köpcentret utvidgas och att man bygger nya höghus i anslutning till det.

Kirsikkas ägare, Kyrkslätts och Helsingfors kyrkliga samfälligheter, har redan en längre tid utrett hur köpcentret i centrum av Kyrkslätt kan utvecklas. Köpcentret har inte fyllt ägarnas förhoppningar som investering. Enligt undersökningar krävs en uppdatering av Kirsikka, utan en sådan minskar intresset för köpcentret.

Kyrkslättsförsamlingarna har kommit med ett förslag till kommunen i vilket de önskar att köpcentrets område planläggs på nytt och att byggrätten ökas märkbart. Bostadsbyggrätten skulle stiga till tredubbelt den nuvarande. Församlingarnas önskemål är att själva köpcentret kunde utvidgas till Limnellsplatsen som ägs av kommunen och möjligen också under Kyrkslättvägens bro, där det redan nu finns en gallerigång.

Köpcentret skulle enligt förslagen också utvidgas på marknivå ut på den tillfälliga parkeringsplatsen, som redan nu i detaljplanen är märkt som område för affärs- och bostadsbyggnader. I församlingarnas förslag ingår att sex nya bostadshus byggs tätt inpå varandra på den nuvarande parkeringsplatsen och i närheten av den. Husen skulle vara åtta våningar höga och därmed de högsta i centrum. De hus som nu står runt köpcentret har sex våningar. Två av husen skulle placeras på köpcentrets utvidgning. De nya husen ska ha ungefär 300 nya lägenheter.

Församlingarna menar att det nu är lämpligt att fundera på köpcentrets utvidgning speciellt mot Kyrkslättsvägen. Kommunen måste i vilket fall som helst bygga en ny bro över järnvägen. Bron är i dåligt skick och den har viktbegränsning.

Köpcentret Kirsikka blev färdigt för knappt tio år sedan. Kring köpcentret finns tio tomter för bostadshus, av vilka sju är byggda. Ekonomidirektör Sirkkaliisa Cavonius vid Kyrkslätts kyrkliga samfällighet säger att projektet är väldigt stort för församlingarna och att man måste överväga det noga.

Församlingarna önskar att planläggningsarbetet inleds så fort som möjligt och att det är färdigt senast 2021.

Församlingarna är beredda att betala planläggningen som konsultarbete. För den nya byggrätten har församlingarna beräknat att de måste betala mellan tre och fyra miljoner euro åt Kyrkslätt kommun.

Mer läsning