Katastrofen nära då traktorn blev kvar på tågspåret

Uppgiven. Jan Koskinen skulle hämta hö till hästarna när traktorn fastnade på järnvägsspåret. Han försöker få hjälp med att åtgärda den farliga övergången och vägen vid Bobäckgränden. – Man känner sig maktlös. Bild: Alexandra Furu

Trafik Plötsligt går bommarna ner och kvar på spåret blir Jan Koskinen och traktorn med hölasset. På grund av den misskötta vägen kom han inte över rälsen snabbt nog. Men vem som bär ansvaret är oklart.

I tisdags skulle Jan Koskinen hämta balar från åkrarna i södra till gården i norra Bobäck. Han körde försiktigt på den gropiga vägen Bobäcksgränden. När han kommit halvvägs över spåret märker han hur bommarna går ner. Tåget kommer.

– Jag tänkte att jag inte kommer hinna över med släpet så jag började backa, säger Koskinen.

Han kom ut med hela släpet och traktorn, men på gaffeln hade han en stor bal som blev kvar på andra sidan bommen. När tåget susar förbi skrapar gafflarna i trappstegen vid tågdörrarna.

– Jag är inte den första som har varit med om liknande, säger Koskinen.

Vägen är i så dåligt skick att de som kör tunga fordon tvingas köra väldigt långsamt. Ändå är den viktig för byns jordbrukare som dagligen kör fram och tillbaka mellan sina åkrar och gårdar.

– Jag försökte efteråt ringa VR och be dem att endera förbättra vägen så man har tillräckligt med fart eller göra bommarna långsammare, säger Koskinen.

Förut fanns det flera ställen där man kunde ta sig över järnvägen i byn, men de tvångsinlöstes på 90-talet. Koskinens mamma Hjördis Nyman står på en av de små grusvägarna som tidigare lett från gården till åkern. Hon tittar ut över åkrarna, förbi järnvägsspåret och ut mot havet.

– Tidigare kunde vi rida ända ner till stranden här. Byborna har sina båtplatser där, säger Hjördis Nyman.

Oklart vem som bär ansvar

Innan övergångarna inlöstes hölls flera möten med väglaget och VR. VR lovade ansvara för den väg som inte stängdes – Bobäckgränden. Koskinen och Nyman visar upp protokollet från jordregistret. Meningen i pappret är tydlig: VR ansvarar ensamt för underhållet av vägen. Det innebär att Trafikverket borde ansvara för den i dag.

Bild: Alexandra Furu

– Jag har inte hittat några papper på att vi ansvarar för den, men jag förstod att jordbrukaren har sådana. Jag ringde kommunen som sa att vägen inte är deras ansvar, men jag bad dem utreda det, säger Antero Kaukonen på Trafikverket.

De ansvarar däremot för korsningen, men Kaukonen berättar att händelsen inte kommer att leda till några åtgärder.

– Vi har samma tidsperiod på alla övergångar, annars vet inte bilisterna hur lång tid det tar från ställe till ställe. Men man ska både kunna stanna och titta åt sidan och ändå hinna över i normal takt, säger Kaukonenpå Trafikverket.

Varken verket eller VR har skött vägen. Däremot harkommunen betalat väglaget för att underhålla den. Men i år meddelade kommunen att den inte längre vill betala för underhållet.

– Bobäckgränden är en privat väg som kommunen varit med och skött när tåget stannade i Bobäck. Nu är det inte av någon allmän vikt, säger Eero Vartiainen, kommunalteknisk chef.

Att jordbrukarna behöver vägen räcker inte.

– Vi är en stor kommun med hundratals vägar som är viktiga för väglagen, säger Vartianen.

Enligt honom kan väglaget ansöka om kommunala pengar för vägunderhållet. Men han bekräftar bybornas oro: när Masaby växer och detaljplanen förverkligas kommer korsningen att försvinna.

– Jag kan inte säga när, det dröjer nog tiotals år, säger Eero Vartiainen.

Även Trafikverket hoppas på att övergången stängs så snart som möjligt. Ministeriet har beslutat att korsningarna ska bli färre så att tågen går snabbare.

– Korsningen i Bobäck används av få, även om det drabbar företagarna. Det här gynnar tusentals personer som åker tåg, säger Antero Kaukonen.

Om vägen stängs blir det inte bara oekonomiskt och tidsödande för bönderna att ta sig till åkrarna. Den närmaste övergången ligger i Masaby, 7,5 kilometer bort. Koskinen kör ogärna någon längre sträcka på landsvägen där stora jordbruksfordon alltid är i vägen.

– Man flyttar bara trafikfaran från tågrälsen ut på landsvägarna, säger Jan Koskinen.

Bild: Alexandra Furu

Vid Bobäckgränden finns den tidigare hållplatsen kvar, men här stannar inga tåg längre. Hjördis visar skylten som står där tågstoppet tidigare fanns. "Bobäck hållplats 1904–2016"

– Snart är ljudet från de skram­lande tågvagnarna det enda som finns kvar, säger Hjördis Nyman.

Mer läsning