Katarina Singers

Bild:

Katarina Singers sjunger en mångsidig och intressant repertoar från alldeles enkelt till mera krävande klassiska verk.

Kören, som är verksam inom Karis-Pojo svenska församling, medverkar regelbundet i församlingens gudstjänstliv men också konserter och andra projekt ingår i verksamheten.

Körfakta

Körens hemort: Karis

Typ av kör: damkör

Antal medlemmar: 9

När grundades kören? 2015

Kontaktuppgifter: Dirigent, kantor Åsa Westerlund: asa.westerlund@evl.fi, 050-3003671.