Karskogvägen har farliga skador – viktigt att rapportera alla vägproblem

Längs Karskogvägen i Sjundeå har vägrenen ställvis rasat efter häftiga regn. Bild: Jussi Koskinen

Häftiga skyfall kan orsaka allvarlig skada på speciellt grusvägar. Längs Karskogvägen har vägrenen ställvis rasat ihop efter lördagens häftiga regn. – Anmäl alltid skador ni upptäcker, uppmanar NTM-centralens expert.

– Det här är absolut en skada som måste åtgärdas genast. Här finns klar fara för att bilar går sönder, eller att cyklister faller och skadar sig, säger Tuomo Ratia, underhållsansvarig vid NTM-centrale...