Kärlekssemester bar frukt

Halvfärdigt. Vid kraftverket i Åminnefors har arbetet med fiskvägen fördröjts, då en del av de gamla konstruktionerna måste förnyas. Bild: Lina Enlund

Framtiden ser ljusare ut för flodpärlmusslan, som förökat sig i laboratorieförhållanden. Målet är att snart placera ut en ny generation i vattendragen.

Situationen har länge varit risig för flodpärlmusslorna i Svartån. Stammen har blivit allt äldre, eftersom musslornas möjligheter att föröka sig i vattendraget är närmast obefintliga.Musslan behöver n...