Kårkullas dagcenter i Karis stänger

Kårkulla stänger sin enhet för dagverksamhet i Karis. Femton klienter och tio i personalen berörs. Klienterna ska få nya individuella verksamhetsplaner och personalen flyttar till andra enheter.

Samkommunen Kårkullas serviceenhet Kvarnen i Karis stänger i mars nästa år. Ekenäsbon Christina Nybergs 24-åriga dotter Tessi Lindroth är en av dem som tar del av dagverksamheten på Kvarnen. Christina Nyberg är bestört över informationsgången inför stängningen av dotterns och hennes vänners dagverksamhet.

– Vi har nog vetat att det ska stänga från 1 mars, men i övrigt har allt hängt i luften. Vi vet inte vad som händer sedan. Det har bara sagts att det nog blir bra, att det är under planering och att anhöriga kommer att kallas till möte då planerna klarnat.

Det hon fått veta är att verksamheten ska bli mer individuell.

– Det har sagts att det är på Flemingsgatans serviceenhet som Tessi ska jobba. Hon var där innan hon började i Karis och utrymmena på Flemingsgatan var inte bra för henne. Jag hoppas inte att det här leder till att hon blir sittande hemma på boendet i Österby.

E​fterlyser delaktighet

Christina Nyberg skulle gärna vara mer delaktig i planeringen redan nu, involverad från början. Hon befarar att hon i stället kommer ställas inför ganska färdiga planer som blir svåra att påverka.

– Så ska det inte bli. Föräldrarna ska få vara med och påverka sina barns verksamhet, lovar däremot Trude Jansson-Wenberg, Kårkullas regionchef i Västnyland.

Hon får medhåll av Kvarnens enhetschef Maria Gröndahl:

– Precis så, men först planerar och strukturerar personalen upp verksamheten, sedan får föräldrarna komma med önskemål.

Utkast till nya individuella planer inklusive dagverksamhet tror hon kan vara klart i januari–februari.

Hur kan en dag se ut enligt det nya individuella programmet?

– Först stiger man upp och äter morgonmål. Sedan kanske man åker till simhallen för några timmar och sedan hem och äta lunch. Efter lunchen kanske man går ut och gå. En annan dag åker man till Flemingsgatan och jobbar, säger Maria Gröndahl.

De poängterar att personalen som planerar verksamheten är personal som jobbat med klienterna i många år, som känner dem och vet deras behov.

Så är det förvisso nu – men personalen på Kvarnen kommer att få andra arbetsuppgifter på andra enheter i Västnyland efter stängningen. Och det är en annan sak som oroar Christina Nyberg. Dottern Tessi har svårt med nya människor som inte känner henne och vet att hon behöver klara regler och ramar.

– Hon kan få raseriutbrott och börja banka sitt huvud i väggen eller golvet, eller underarmarna mot en hård kant. Hon kan nypa och bita andra. Det är hennes sätt att uttrycka missnöje eftersom hon inte kan prata.

Det kan sluta illa, eller åtminstone med rejäla blåmärken. Christina Nyberg önskar därför att någon i Kvarnens personal som Tessi känner skulle följa med till den nya dagverksamheten.

– Farhågorna är inte bara mina, andra föräldrar jag pratat med känner också oro.

Så varför ska Kvarnens serviceenhet stänga, Trude Jansson-Wenberg?

– För att vårt klientel i Karis minskat och fortsätter minska. Då Kvarnen startades upp var klienterna 20, nu är de 15 och snart blir de 10 i och med att flera pensioneras. Största delen av de som blir kvar är från Ekenäs och där har vi egna utrymmen som är tomma. I Karis verkar vi i hyrda utrymmen, svarar hon.

Kårkulla i Västnyland

Kårkulla har i dag sex serviceenheter i Västnyland.

I Ekenäs finns Dagtek serviceenhet som erbjuder dagverksamhet, korttidsvård och lovvård, samt en serviceenhet på Flemingsgatan (boende och stödboende).

I Österby finns två serviceenheter; på Böningsvägen finns ett seniorboende med plats för 12 personer fördelade på två moduler och på Cylindergränd finns dels ett mindre gruppboende för tre personer, dels ett lägenhetsboende i radhus för åtta personer. På Brogränd finns ytterligare ett boende uppdelat i två moduler och två lägenheter, här bor inalles åtta personer.

I Karis finns Kvarnens serviceenhet. Den består av arbetscentral och av boendeverksamhet med ett gruppboende för 11 personer och ett lägenhetsboende för fyra personer samt stödboende. På Kvarnens boende erbjuds seniorverksamhet.

I Hangö finns Fyrens serviceenhet, likaså med boende och arbetscenter. Fyrens boende erbjuder också seniorverksamhet. På boendet bor nio personer i gruppboende och tre i lägenheter. Därtill fungerar ett rum för korttidsvård. I arbetscentret jobbar 20 vuxna personer med funktionsnedsättning.