Kårkulla synas av Raseborg

Kårkullas seniorboende på Böningsvägen 22 i Österby. Bild: VN-arkiv/Kristoffer Nöjd

Stadsstyrelsen i Raseborg har synat Kårkulla samkommun och kostnaderna staden har som medlemskommun.

Stadsstyrelsen förutsätter nu att Kårkulla samkommun inleder en grundlig och transparent diskussion med staden eftersom stadens kostnader ökat. Raseborg yrkar på att Kårkulla ser över sin verksamhet och utarbetar en plan för att sänka kostnaderna.

Man antar även att dubbeldebitering förekommit. Det är inom seniorboendet som dubbeldebiteringen enligt staden sker. De seniorer som bor i boendet debiteras förutom boendekostnader även kontinuerligt en avgift för dagverksamhet trots att de vistas i boendeenheten dygnet runt, alltså även dagtid.

Om Kårkullas resultat för 2019 visar ett överskott kräver Raseborg därtill att överskottet återbördas till medlemskommunerna.

Just nu har Kårkulla nämligen ett ackumulerat överskott på 2,9 miljoner, men ändå har ingen återbetalning till medlemskommunerna skett. Samkommunens ledning motiverar det med att överskottet täcker tidigare års underskott enligt beslut som gjorts av Kårkulla samkommuns fullmäktige år 1996.

Mer läsning