Kårkulla planerar flytt inom Ekenäs

Lokalen vid torget motsvarar inte dagens behov och nu har samkommunen nya utrymmen på lut i centrala Ekenäs.

Kårkulla planerar en flytt från lokalen vid torget, där samkommunen haft dagverksamhet sedan 2008.

Inför samkommunens styrelsemöte på torsdag föreslås att hyresavtalet sägs upp för den cirka 700 kvadratmeter stora lokalen som hyrs för verksamheten. Det handlar i praktiken om den nyare delen av affärskomplexet vid Stora Kyrkogatan 20, den del som ligger smått gömd bakom det vita tvåvåningshuset i sten som dominerar torghörnet.

I beredningen konstateras att lokalen inte längre uppfyller alla de anspråk som verksamheten ställer.

– Utrymmena motsvarar inte de behov vi har i dag, bekräftar Trude Jansson-Wenberg som är Kårkullas regionchef i västra Nyland.

Samkommunen har redan en längre tid sökt nya utrymmen för hela sin dagverksamhet i Ekenäs, bland annat för att få ner sina kostnader. Trude Jansson-Wenberg berättar att det är trångt också i lokalen på Flemingsgatan, där en del av dagverksamheten sker.

Alternativ undersöks

Det finns två förslag till nya utrymmen. De är ännu under beredning.

– Båda är bra, säger Jansson-Wenberg och berättar att båda alternativen ligger i centrala Ekenäs.

I lokalen vid torget finns bland annat verkstadsrum och ett snickeri. Här sker också livsorienterande verksamhet. Aktiviteterna kan samla ett 30-tal personer varje dag, då också personalen räknas med.

Lämplig skarv

Affärskomplexet ägs av bolaget Dektonar, som köpte helheten av Varuboden 2007.

Kårkullas nuvarande hyresavtal går ut den 1 april 2017 och uppsägningstiden är tre månader. Jansson-Wenberg säger att det därmed uppstått ett lämpligt läge att söka sig till nya lokaler.

Sabina Vaarimo som är enhetschef säger att en flytt till ett nytt ställe kan gå snabbt och smidigt, såvida den planeras bra och i god tid.