Kårkulla flyttar till Fix-huset i Ekenäs

Egna rum. Omsorgsbyråns personal får egna arbetsrum i Fix-husets första våning. Byggnadens källarvåning och första våning anpassas för Kårkullas behov, bland annat byggs ett kök där brukare ska få lära sig matlagning. Bild: Privat

Nya hyresgäster är på väg till Fix-huset i Ekenäs efter att staden Raseborg flyttat ut. Samkommunen Kårkulla flyttar in från den 1 mars och räknar med stora synergieffekter då verksamheten koncentreras.

Kårkulla samkommun har i över tio års tid letat efter nya utrymmen i Raseborg. Redan tidigt hade man siktet inställt på Fix-huset, men det blev stadens förvaltning som flyttade in.

Därefter har Kårkulla tittat på ett flertal byggnader. Avsikten har hela tiden varit att så långt som möjligt koncentrera sin verksamhet – och nu då Fix-huset åter är tomt är det Kårkullas tur att flytta in.

– Det kommer innebära stora synergieffekter vad gäller användningen av personalen. Därtill är utrymmena mycket mer ändamålsenliga än våra gamla, säger Kårkullas regionchef i Västnyland, Trude Jansson-Wenberg.

Högre hyreskostnader

Beslut om att hyra upp utrymmen i Fix-huset fattades av samkommunens styrelse i slutet av januari.

Kårkulla kommer att hyra hela första våningen samt utrymmen i källarvåningen på totalt 1 088 kvadratmeter till en hyra på 10 020 euro i månaden. I hyran ingår värme, fastighetsskötsel och städning.

Totalekonomiskt räknar ekonomidirektör Martin Nordman med att man vinner på flyttrumban, även om hyreskostnaderna stiger med 2 000 euro i månaden.

– Att byggnaden ligger centralt innebär också att våra transportkostnader sjunker, säger Trude Jansson-Wenberg.

Ut från lokalen vid torget …

Beslutet att hyra de två våningarna i Fix-huset innebär att Kårkullas dagverksamhet äntligen kan flytta ut från lokalen vid torget i Ekenäs. Där finns i dag ett snickeri, legotillverkning, en medieverkstad, Dagtek som erbjuder arbetslivsorienterande och livsorienterande service och en liten butik.

I en rapport som företaget Concept & contact sammanställt konstateras att det varit mest akut att hitta ersättande plats för just verksamheten vid Stora Kyrkogatan vid torget. Utmaningar som företaget listat är att fastigheten har problem med inomhusluften, att lokalerna är trånga, små och otillräckliga.

… och ut från Novia

Kårkullas omsorgsbyrå kommer också att flytta och därmed lämna utrymmena man hyr i Novias byggnad.

– Därtill har vi för avsikt att flytta ut från de utrymmen som vi hyr för arbetscentret i Karis då hyreskontraktet går ut 2019, säger Trude Jansson-Wenberg.

Konst- och hantverksenheten som verkar i egna utrymmen vid Flemingsgatan flyttar också. Boendeenheten vid Flemingsgatan blir kvar i sina utrymmen och de frigjorda utrymmena används för egen verksamhet med möjlighet att hyra ut till utomstående.

Kårkulla har i dag 190 brukare i Västnyland, varav omkring 70 berörs av flytten till Fix-huset.

Mer läsning