Karisklang

Bild: Privat

Vi är aktiva och glada körsångare som sjunger allt från folkmusik till operetter. Repertoaren består av gammalt och nytt. Vi tror att kören kan fylla en viktig funktion i deltagarnas vardag.

Karisklangen startade upp sin verksamhet 5.9.2011 ledare var Jonathan Lutz och kören fungerade inom MBI. Körens föregångare var sångkören inom KUF, som startades 1898. De som blev kvar kallade sig Karisklangen och småningom kom det nya sångare. Ingen ny kör har uppstått inom KUF, men tiden får utvisa hur det går.

Våren 2016 kom en ny körledare Polina Aronson som fortsatt att leda kören.

Körfakta

Körens namn: Karisklang

Körens hemort: Karis, Raseborg

Typ av kör: Blandad kör

Antal medlemmar: 17

När grundades kören? 2011

Kontaktuppgifter: Polina Aronsson, polina.aronson@yahoo.se, 050 5679848