Karisbo får hedersomnämnande för historiskt verk

Originalbilden som pryder omslaget till boken. Bild: Finska arméns bildbankd

"Verket ger nya infallsvinklar på historien och vänder upp och ner på fördomar." Så lyder motiveringen för boken som djupdyker i konflikter och seglivade myter om evakuerade karelare i Svenskfinland.

Boken Kampen om den svenska jorden - Karelarna i Finlands svenskspråkiga områden 1940-1950 tilldelas hedersomnämnande i utnämningen av årets historiska verk. Priset och hedersomnämnandet delas årligen ut av föreningen Historian ystäväin liitto (ungefär Sällskapet historiens vänner).

I boken berättar historikerna Aapo Roselius och Tuomas Tepora oförskönat, men mångfacetterat om omplaceringen av karelarna i Svenskfinland i ett krigsdrabbat Finland. Juryn tilltalades av bokens mångsidighet.

Enligt juryns motivering belyser Roselius och Tepora både regeringens politik och karelarnas strävan ur många perspektiv. Boken berättar också om den svenskspråkiga befolkningens kamp för att bevara språkförhållandena i sina hembygder.

Verket ger nya infallsvinklar på historien och vänder upp och ner på fördomar. Fördomarnas ursprung var den hätska offentliga debatten som fördes om hur land och mark skulle omfördelas. Resultatet blev aldrig känt för den stora allmänheten.

Författarna visar obestridligt att bördan var lika stor för svenskspråkig markägare som för andra. Det är till och med överraskande hur jämlikt slutresultatet var.

Den svenskspråkiga pressen skrev under 1940-talet alarmistiskt om en finskspråkig invasion som hotade språkminoritetens kultur.

– Påståendet att finlandssvenskarna inte skulle ha behövt ge land åt de evakuerade är en osanning som länge levt med i evakueringshistorien, säger Aapo Roselius.

Här kan du läsa Västra Nylands recension av boken.

Kampen om den svenska jorden är översatt av journalisten och historikern Tobias Petterson och ges ut av Schildts & Söderströms. Det finska originalets titel är Muukalaisten invaasio och ges ut av systerförlaget Kustantamo S&S.

https://www.vastranyland.fi/artikel/bok-slar-hal-pa-seg-myt-svenskbygder-undslapp-inte-evakuerade-karelare/