Karis- och Svartåbor behöver inte koka vattnet

Upphävd kokning. Det är okej att dricka vattnet från Mjölbolsta vattentag igen. Det här visar de nya analysresultaten. Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

I fredags meddelade Raseborgs Vatten att dricksvattnet i östra Karis och i Svartå skulle kokas på grund av bakterier. Nu upphäver de uppmaningen.

Karisborna fick i fredags höra att de skulle koka dricksvattnet om de hade vatten från Mjölbolsta vattentag. Enligt Raseborgs Vatten uppfyllde inte vattnet kvalitetsrekommendationerna eftersom det fanns heterotrofa bakterier i det.

De nya analysresultaten från proven som togs på fredagen 18 augusti har nu kommit. Resultaten visar att vattnet från Mjölbolsta vattentag åter fyller rekommendationerna. I likhet med tidigare prov konstaterades inga koliforma bakterier och mängden heterotrofa bakterier i utgående vattnet hade sjunkit till normalnivå, 11 cfu/ml.

Därmed upphävs kokningsuppmaningen som gavs för Karis östra delar och Svartåbruk i fredags. Uppföljningen av vattenkvaliteten återgår till rutintillsyn.

Mer läsning