Karis järnvägsbro engagerar

Gångbro. Enligt Rabbe Lindholm har bilar inte alls ett behov av att köra över här, men han antar att det är järnvägen som vill förnya bron så mycket. Bild: Lina Enlund

För tillfället finns ingen annan bro är en tillfällig gångbro över Karis järnväg. Många är ivriga att titta på och fotografera byggarbetet som kommer att leda till en helt förnyad bro och resecentrum.

Byggarbetet vid Karis järnvägsbro går framåt. Nu är den gamla bron riven och den tillfälliga gångbron är på plats. Brobygget engagerar karisborna och responsen har varit nästan enbart positiv.

– Folk är aktiva på sociala medier och vad jag har förstått har det varit främst positiv feedback om att brobygget är igång, säger Jan Gröndahl, teknisk direktör på Raseborgs stad.

Den tillfälliga bron för fotgängare byggdes tidigare än planerat, då den egentligen skulle vara klar först i augusti.

– Vi såg ingen orsak till att vänta med den tillfälliga bron så vi byggde upp den, säger Gröndahl. Det blev bara en dryg vecka som fotgängare inte kunde ta sig över järnvägen där.

Nu röjs marken för den nya bron. Bron kommer att gå på samma ställe som den gamla och fästas vid de gamla hisstornen som får stå kvar.

– De gamla tornen kommer att få en uppdaterad fasad och bli ungefär en meter högre, säger Gröndahl.

Det kommer även att byggas ett tredje hisstorn och tunneln under spåren förlängs så att den går under alla spår. Själva bron kommer att stå på pelare så att man kan se mera genom den.

– Det mesta runt bron och stationen kommer ju att ändras, säger Gröndahl.

Just nu ligger delar av den gamla järnvägsbron på marken medan två grävskopor hackar den i bitar för att lättare kunna transportera bort materialet från den gamla bron.

Resecentralen formar om

På norra sidan om järnvägen kommer bron att gå ner längs en lång ramp och under den kommer ett väntutrymme till resecentrumet att byggas. Där kommer även finnas plats för fem stycken bussar och bussperronger, parkering för personbilar samt plats för taxin.

– Något varmt väntutrymme kommer inte att finnas där, säger Gröndahl.

Jorden där röjs nu för att få plats med hela resecentrumet och vägarna runt stationen kommer att planeras om. Till rampen kommer fotgängare att kunna gå upp för en trappa i stället för att gå runt till rampens början.

– Eftersom jordbanken under rampen på Karis sida försvinner får vi mera utrymme och ett öppet område där resecentrumet kommer att byggas, säger Gröndahl.

Närmast väntutrymmet under bron kommer tre hållplatser för bussar att finnas och med en perrong och en körväg emellan två till platser för bussar.

– Det kommer även att finnas en ordentlig cykelparkering, samt en långtidsparkering för bilar där pendlare kan parkera och några korttidsparkeringar, säger Gröndahl.

Den nya bron kommer att bli betydligt bredare än den gamla. Biltrafiken kommer att löpa i båda riktningarna samtidigt och banan för fotgängare och cyklister kommer också att vara ordentligt bred.

Eftersom rampen enbart kommer att svänga åt ena hållet kommer det att byggas mer parkeringsplatser där den andra rampen tidigare svängt ner.

– Vi hoppas på att resecentrumet kommet att göra Karis till mer än bara ett ställe där man byter tåg, säger Gröndahl.

Delade åsikter

Ann-Britt och Harry Granström står och beundrar rivningsarbetet och den tillfälliga gångbron. Den gamla bron har funnits där så länge de kan minnas.

– Visst är det lite nostalgiskt att den förnyas, jag minns till och med då ångloken gick här och det var ju en stor grej redan då hissarna kom, säger Ann-Britt Granström.

De är ändå positiva till bygget och övertygade om att det behövs en ny bro. Dessutom kommer resecentrumet att tillföra mycket i Karis.

– Det känns som att Karis blir en större plats i och med resecentrumet, säger Ann-Britt Granström.

Paret har tidigare använt sig av bron med bil och tycker det ska bli bra med en ny bredare bro. I framtiden kommer man slippa vänta på att mötande trafik har kört över.

Även om de flesta är positivt inställda till en ny bro över järnvägen i Karis är alla inte övertygade om hur nödvändigt det är. Rabbe Lindholm anser att bilar bra kunde köra runt.

– Om man frågar mig kunde man stänga av helt för bilar och bygga en bro endast för fotgängare och cyklister, eftersom det inte är så långt att köra runt, säger Lindholm.

Men han anser ändå att det för lättrafik är nödvändigt med en bro över spåren.

– Till exempel många äldre kommer ju inte över till andra sidan utan bron, så den är viktig för fotgängare speciellt, säger Lindholm.

Lindholms allmänna åsikt om brobygget är att det görs onödigt stort och att det inte gör byn så stor nytta.

– Visst tillför det några arbetsplatser men de som arbetar här på bygget kommer ändå annan stans ifrån, säger Lindholm.

Fint med mera liv i byn

Jorma Hietala cyklar över bron tre till fyra gånger i veckan och använder sig nu av den tillfälliga gångbron, där han enligt stadens rekommendationer leder sin cykel. Bron kan bli hal vid regn och på Raseborgs stads hemsida står det att man för sin egen säkerhets skull ska leda sin cykel. Hietala är väldigt positivt inställd till förnyelsen i Karis.

– Det är bra att det utvecklas! Jag har själv bott här i 30 år och förnyelsen av bron har varit på tal i 15 år så det är bra att det äntligen blir gjort, säger Hietala.

Han är en av dem som fascineras av bygget och berättar att han har fotograferat mycket under de olika skedena i byggprocessen.

– Redan förra hösten var jag och tog bilder av bron för att ha kvar som nostalgiska minnen, säger Hietala.

För honom är bron en nödvändighet, då han bor på ena sidan och jobbar på andra sidan om järnvägen, han vill inte behöva åka en omväg. Han tycker även att resecentrumet är en enormt positiv utveckling.

– Det är klart att det kostar, men det kostar en gång och sedan har vi ett fint resecentrum och en ny hållbar bro, säger Hietala. Om vi ännu kunde få dubbla järnvägsspår skulle det innebära ännu mera liv i byn.

Mer läsning