Karis idrottshalls tak repareras

Taket i BK-46:s hemmahall, det vill säga Karis idrottshall, ska repareras och förstärkas. Tekniska nämnden föreslår att anslaget höjs till 300 000 euro. Bild: Lina Enlund

Karis idrottshalls takkonstruktion ska förstärkas och repareras. Tekniska nämnden föreslår att anslaget höjs till 300 000 euro.

Tekniska nämnden föreslår för stadsstyrelsen att anslaget för reparationen av idrottshallens tak i Karis höjs med 100 000 euro för förstärkning av takkonstruktionen. Anslaget för projektet landar då på totalt 300 000 euro. Medlen tas från ett anslag på 1,5 miljoner för grundläggande förbättringar i stadens fastigheter.

Karis idrottshalls takkonstruktion ska både förstärkas och repareras. I samband med reparationsarbetet tilläggsisoleras övre bjälklaget för att förbättra byggnadens isoleringsförmåga.

Nämnden valde också entreprenörer för arbetena på sitt möte i tisdags.

– Lokala K. Jousmaa valdes för själva takreparationen, medan stålkonstruktionen förstärks av Teräsnyrkki Steel, säger tekniska nämndens ordförande Werner Orre, SFP.

Jousmaas offert var på 202 000 euro och Teräsnyrkki Steels strax över 56 000 euro – vilket betyder att man stannar på totalt 258 000 euro.

Idrottshallen är cirka 2 300 kvadratmeter stor.

Mer läsning