Kåren har alltid blickat utåt

Scoutledare från Ekenäs och Hangö. Året är 1921. Bilden ingår i historiken. Bild: Ekenäs Skogsvandrares arkiv

Skogsvandrarna har som mest haft 120 medlemmar och på 1950-talet bildade avdelningen i Dragsvik en helt ny kår.

Lappland, Sverige, Norge, Danmark …

Det är många ställen långt utanför hemtrakterna som Ekenäs Skogsvandrare hunnit besöka under sitt gångna sekel.

– Till höjdpunkterna i kårens historia hör resorna, säger Hanna Weckström som författat Skogsvandrarnas färska historik.

Hon säger att scouterna så gott som varje årtionde gjort en eller flera färder längre bort – företag som tidigare kunde upplevas som ganska stora, då utlandsbesök inte hörde till vardagsmaten.

I år deltar några kårmedlemmar i ett storläger i Skåne, där också vänkåren Brösarps scoutkår är med.

Flera lägerplatser

Också på hemmaplan har de kära ställena varit många. Harabacka på Gullö var en ofta frekventerad lägerplats på 1930-talet, och senare har bland annat Stor-Brännskär i Ekenäs skärgård och Malarby i norra Tenala varit välbesökta. Detsamma gäller för scoutstugan Davatorp i Trollböle i Ekenäs.

Nu håller även Malmbacka i Snappertuna på att muta in sig som ett ställe som kåren gärna besöker.

Uppsving efter krigen

En vågdal i verksamheten inföll under krigsåren på 1940-talet.

– Scouterna hade då andra uppgifter i samhället och det märktes i verksamheten, säger Hanna Weckström och säger att den traditionella scoutingen gick på sparlåga.

Efterkrigstiden innebar sedan ett rejält uppsving för scoutkåren, med bland annat ett kraftigt ökande medlemsantal som resultat. För år 1953 noteras inte mindre än 120 namn i rullorna och det året var elva patruller och två tomteflockar verksamma.

Kåren hade en egen avdelning i Dragsviks militärområde och den började fungera som en egen kår 1954. Dragsviksflickorna som kåren hette lade ner sin verksamhet ett decennium senare.

Över 100 sidor

Hanna Weckström säger att det funnits gott om källmaterial att dyka ner i. En fin början till historiken utgjorde det kompendium som Ann-Britt Lillkull sammanställde till kårens 80-årsjubileum, men som aldrig publicerades.

Historiken omfattar 110 sidor och har tryckts i 200 exemplar. Den kostar 30 euro och kan beställas av författaren per e-post, hanna.weckstrom@ekenasskogsvandrare.org.

Mer läsning