Kära grannar

Vi kan inte välja vad vi drabbas av i livet, men vi kan försöka bära varandras bördor.