Kappvändare

Dit for Centerns landskap. Han vänder inte bara kappan. Han kastar in handduken. Det är riksdagsval i april.

Sanna Marin, socialdemokraternas vice ordförande, beslöt i Tammerfors stadsfullmäktige att sänka normen för vårdare per åldring från 0,58 till 0,57. Varför? För att få stadens budget i balans (HS 7.2)...