Kantviks rika historia fick sin bok

Fiske har alltid varit viktigt i Kantvikstrakten. Områdets tre fiskartorp har fått ett eget avsnitt och ett helt uppslag med bilder. Den här bilden finns inte i boken men är från samma samlingar i Esbo museum som de som använts i boken. Bild:

Kantvik från forntid till nutid presenteras i en diger historik som har blivit färdig efter många års arbete.

Det kan sägas bara efter en ytlig genomgång av den nya historiken över Kantvik: Det här är ett fascinerande område med en mångbottnad historia i flera laget. Boken inleds med en genomgång av områdets...