Känslor ger politiken extra fart

Våga diskutera. Filip Björklöf uppmanar väljarna att rycka politikerna i ärmen. Björklöf är nyss hemkommen från USA, där valarbetet är väldigt synligt i gatubilden. Bild: Wilhelm Lindgren

I USA är valarbetet väldigt synligt och många av väljarna räds inte för att öppet visa vem de sympatiserar med.

– Ser du en riksdagsvalskandidat på torget eller gågatan, så passa på att byta några ord med honom eller henne. Här i Finland är avståndet väldigt kort mellan väljarna och politikerna, och det borde v...