Kanske simhallen öppnar först 2022

Som väntat beslutade Raseborgs beredskapsgrupp att inte öppna simhallen förrän i augusti. Tondövheten för medborgarnas åsikter är öronbedövande.

Man vidhåller att man har det allmännas bästa i åtanke. Om så varit fallet hade man öppnat simhallen så fort det var möjligt. Nu tog man den lättaste vägen och flyttade simhallspersonal till vaccinationsprocessen. Samtidigt sparade man förmodligen några slantar.

I meddelandet på stadens webbplats 10.5 hänvisar man bland annat till underhållsarbete. Jag tycker inte man skall underskatta intelligensen hos Raseborgs invånare, simhallen har varit stängd i fem månader. Om man inte hunnit göra underhåll under den tiden vittnar det om dålig planering. I meddelandet hänvisar man också till att personalen behövs för att vaccinationerna skall löpa smidigt, låt mig påpeka att man i Hangö per den 10 maj hade vaccinerat 49 procent av invånarna, i Ekenäs 50 procent vid motsvarande tidpunkt. Argumentationen håller inte.

Noterar också att man söker en simhallsövervakare på heltid. Hoppas man i arbetsbeskrivningen tagit med diverse olika arbetsuppgifter utanför de ordinarie: vaccination, brandkårsjobb etcetera.

Låt mig dock poängtera att min kritik inte riktar sig mot dem som vaccinerar eller mot simhallspersonalen utan mot stadens sätt att hantera frågan utan att lyssna till invånarna eller ta hänsyn till det verkliga smittläget i Raseborg (0 fall den senaste veckan).

Då får vi väl hoppas att simhallen öppnar i början av augusti. Men vänta, augusti är ju ännu sommarmånad så man kanske inte behöver öppna förrän i slutet av augusti ? Och sedan kommer kanske det tredje boostervaccinet under hösten om det blir nya mutationer? Och sedan har vi ju redan jul så vi behöver kanske inte öppna förrän 2022? Eller?

Ann-Christine Liljestrand Ekenäs