Känn till dina rättigheter

Frågor och svar. Juridikstuderande Liisa Lehtonen hjälper sommarjobbare via FFC:s, Akavas och STTK:s tjänst Sommarjobbarinfo . Bild: Patrik Lindström

Juridikstuderande Liisa Lehtonen uppmanar sommarjobbare att noggrant läsa igenom kollektivavtalen. De skiljer sig åt och olika regler kan gälla inom olika branscher. Somliga saker är ändå desamma.

Liisa Lehtonen berättar att många ringer Sommarjobbarinfo och undrar om sommarjobbare har samma rättigheter som övriga arbetstagare.– Det är samma lagstiftning som gäller och dessutom finns det extra...