Kända namn lotsar Hangö vidare

Novis och mentor. Svenska Fokpartiets Torbjörn Ekholm ville själv dela ordförandeskapet i stadsstyrelsen med erfarna Sture Söderholm.Bild: Johanna Lindholm

Efter segslitna och svettiga förhandlingar, är namnen för de tyngsta politiska posterna nu spikade. Fullmäktige och styrelsen leds av två erfarna politiker och en ny.