Kan man vara för snäll? Turnerande barnteater visar vikten av att sätta gränser

Habegär. Snikna kollegan Mammet (Anja Bargum) skärskådar närgånget Haralssons (Åsa Wallenius) nya slips under lunchrasten. Bild: NSU

Nylands Svenska Ungdomsförbund presenterar en turnerande barnpjäs av den svenska dramatikern Anders Duus. Dick Idman står för regin och Lasse Idman för turnéscenografin, medan Anja Bargum står på scen tillsammans med Åsa Wallenius.

Haralsson vill inte gå till jobbet. Allra minst när där är slipstvång och hennes slips är så ful. Men sambon Blexten som inte ensam vill dra det ekonomiska lasset, är av avvikande åsikt. Dessutom över...