Kämpa på!

Ingå har ett rykte att försvara.

Ingå kommun är ett bra exempel på hur man aktivt lockar nya invånare och företag till orten. I den kampen är inte bara kvantiteten, utan även kvaliteten för alla parter avgörande. Tyvärr har den diskussionen igen aktualiserats.

I upphandlingsannonsen om Wilhelmsdal kaféutrymmen tidigare på året lyste Västnylands varumärke, bra och lokal mat, med sin frånvaro. Nu i upphandlingen om kommunens matservice gjorde kommunen ett bra försök att även betona dessa. Tyvärr blev det för invecklat och inte alls som man hade tänkt sig. De stora, även juridiskt överlägsna aktörerna sopade bordet med kommunen, dess konsult och den lilla lokala företagaren (VN 6.11). Hela processen skall nu dras på nytt.

Ingå har ett rykte att försvara här. Det tycker vi alla små och ännu mindre företagare, gamla som potentiella, som gärna kunde bli allt fler i nya distanstider. Så tycker vi Ingåbor, gamla som potentiella, som ogärna ser kommunen slösa sina resurser, men som gärna skulle använda lokal kvalitativ service och produkter.

Vi västnylänningar är värda bra mat, bra kommunikation och bra samarbete. Annat har vi inte råd med heller om våra trakter skall vara attraktiva och överleva i dessa turbulenta tider. Kämpa på!

Hilkka Olkinuora, ordbrukare, Ingå

Mer läsning