Källhagenbygge godkändes i Sjundeå

Notan för renoveringen av slöjdsalen i Källhagens skola och Virkby gymnasium går på drygt 70 000 euro för Sjundeås del. Summan betalas under år 2019. Kommunstyrelsen godkände projektplanen och finansieringen av renoveringsprojektet vid sitt möte i måndags.

I juni godkände även Ingå kommunfullmäktige renoveringsplanen för Ingås del. Eftersom Ingå har flera elever i Källhagens skola än Sjundeå är Ingås andel av kostnaderna drygt 170 000 euro.