Källhagen fick intressant besök

Lärorikt. Victoria Mild, Wilma Grandell och Oskar Heir tyckte att temaveckan var intressant. Bild: Jesper Sundström

I förra veckan fick eleverna i Källhagens skola i Virkby ta del av ett annorlunda program, med anledning av att Finland i år firar 100 år. Temaveckan kulminerade under fredagen med olika gästföreläsare.

Eleverna fick delta i en temavecka som gick under namnet Finland 100 år. Inte så överraskande var händelserna också därefter.

Inledningsvis fick eleverna prova på olika saker, till exempel ta del av en jämförelse mellan hur skolan såg ut förr och hur den är i dag.

– I huslig ekonomi lagade vi lite annorlunda mat. Vi fick också lämna in önskemål om vad vi önskar ha på menyn i fortsättningen, säger Wilma Grandell.

Tillsammans med Victoria Mild berättar hon att ett av önskemålen var lax med tillhörande potatis.

– Det fanns också efterfrågan på ett vegetariskt alternativ, säger Mild.

De två går nu på årskurs åtta, precis som Oskar Herlin. Han berättar att eleverna också fått ta del av föreläsningar om kommunikation. Det har handlat om kommunikationens historia, men också varit mera praktisk. Till exempel hur man skall tala och hur man skall andas för att få ett bra tal.

– I gymnastiken prövade vi på traditionella finländska grenar, stövelkastning var en sådan, säger han.

Intressanta gäster

I fredags var det sedan dags att avrunda temaveckan, Detta gjordes genom att bjuda in flera gästföreläsare. På plats var Lojobon Henry Manni, som bland annat tog ett brons på 100 meter rullstol i paralympics förra sommaren.

I ett annat rum föreläste Christoffer Strandberg som representerade organisationen Dreams. Deras målsättning är att hjälpa ungdomar förverkliga sina drömmar. Stiftelsen för Brita Maria Renlunds minne möjliggör besökt hos svenskspråkiga skolor, medan Nokia ser till att de finskspråkiga får vara med om samma sak.

Eleverna fick också besök av Mikael Bäckman, som varit krishanterare i Kosovo.

– Jag hoppas att kunna förklara vad vi egentligen håller på med. Ofta när man hör om sådant här, så är den första reaktionen bland folk att det handlar om krig. Men i själva verket handlar jobbet till största delen om humanitärt arbete, säger Bäckman som tjänstgjorde 749 dagar.

Bäckman säger att medierna ofta fokuserar på situationer då finska soldater blir beskjutna eller då en hemgjord bomb exploderar i närheten av dem. Sällan läggs fokus på andra saker.

– Jag kan längre inte uttala mig om utbildningen för krishanterare, det börjar vara några år sedan jag gick den. Men åtminstone då handlade det mycket om humanitärt arbete, säger han.

Dessutom lyfter han fram ett bra exempel från sin egen tid i Kosovo, men säger också att läget i landet är ett annat än på andra platser.

– Endast två gånger var jag tvungen att använda mitt vapen och båda gångerna skedde vid samma tillfälle. Det var på skjutbanan.

Jobbat för Finland

Jukka Valtasaari har varit Finlands ambassadör i Washington i sammanlagt elva år, fördelat på två perioder. Med sig hade han sin familj och han berättar att hustrun Etel hade en stor del i det hela.

– Det här är ett arbete som gäller hela familjen. Det är allas ansvar att jobba för Finland och att representera på ett bra sätt.

Etel Valtasaari säger att deras dotter till exempel höll en presentation för sina amerikanska klasskamrater.

– Hon berättade då om våra olika traditioner, till exempel lucia.

Anekdoterna och historierna duggade tätt under Valtasaaris intressanta presentation och med all rätt. Men visst fanns det också utrymme för lite mera lättsamma saker.

Som till exempel när Ronald Reagan gjorde sitt sista framträdande som president och redan nämnda dotter med bestämda steg marscherade fram för att skaka presidentens hand. Fotograferna var inte med på noterna och det hela fick göras om, så att ögonblicket kunde förevigas.

– Vill man bli en ambassadör krävs det några saker. I dagens läge måste du ha en akademisk utbildning och språkkunskap säger ju sig självt. Men framför allt skall man vara nyfiken och intresserad. Man kommer att få träffa många människor och alla är intressanta på sitt sätt, det gäller bara att hitta det, säger Jukka Valtasaari.

God respons

Källhagens rektor Monica Lemberg säger att temaveckan var lyckad, men arbetsdryg.

– Responsens bland elever och lärare har varit bra och vi hade intressanta föreläsare. Eftersom temat var Finland 100 år sökte vi sådana som passade in på det. Samtidigt tycke vi också att en ambassadör och en krishanterare passade in på ett bra sätt, då det tillförde en annorlunda synvinkel.

Det återstår som bekant ännu en del av jubileumsåret och enligt Lemberg kan det bli aktuellt med något på samma tema under hösten.

– Jag hoppas att alla elever lärde sig någonting och sådan här veckor fyller en bra funktion. Men som sagt, de är ganska krävande att organisera.