Kalhyggesfritt skogsbruk förespråkas där det är möjligt

Bild: Arkiv/Kristoffer Åberg

Miljö- och byggnadsnämnden i Raseborg anser att staden, där det är möjligt, bör övergå till kalhyggesfritt skogsbruk.

Raseborgs stad bör övergå till kalhyggesfri skogsskötsel där det är möjligt. Det framgår av miljö- och byggnadsnämndens svar på en motion som Den gröna fullmäktigegruppen lämnade till stadsfullmäktige i mars i år.

De som undertecknat motionen önskar att staden skulle avstå från kalhyggesfritt skogsbruk till förmån för kontinuerligt skogsbruk i sina skogar. Kontinuerligt skogsbruk är en form av skogsskötsel med träd i olika åldrar.

– Nämnden valde ändå efter diskussion att inte kategoriskt utesluta kalhyggen, säger nämndens ordförande Mikael Nylund, SFP.

En av orsakerna är att trädbestånd som drabbas av röta ska kunna avlägsnas och ersättas med ett annat trädslag. Granbestånd nämns som exempel på träd som kan drabbas av röta.

Utöver fullmäktigemotionen finns ett invånarinitiativ i samma ärende. Det finns på Kuntalaisaloites hemsida och har startats av Solja Kvarnström. Initiativet har sedan starten i april undertecknats av inemot 180 personer, varav drygt 140 är raseborgare.

Raseborgs stads skogsareal uppgår till 3 770 hektar.

Mer läsning