Kajor får skjutas igen – men inte på sommaren

Gissel. Kajbeståndet har ökat så mycket att arten har blivit ett gissel i tätorter och för jordbrukare. Bild: Patrik Lindström

Kajor är inte längre fridlysta i Finland. En kraftig ökning av kajbeståndet har gjort att fågelarten åter är jaktbar.

Den första augusti blev kajan åter en jaktbar art i Finland, efter en fredningsperiod på 25 år. Under den tiden har kajbeståndet ökat markant, så att arten nu påträffas i hela landet söder om Uleåborg och norra Karelen.

– Kajorna har hittat nya boplatser i tätorter, men också det varmare klimatet har varit gynnsamt för arten. Då vintrarna inte har varit lika kalla har också de kajor som övervintrar i Finland klarat sig bättre än förr, säger viltplanerare Matti Kervinen vid Finlands viltcentral.

En del av kajorna övervintrar i Finland medan andra flyttar söderut.

En halv miljon i ersättning

De stora kajflockarna har redan under flera år orsakat stora skador på skörd och smutsat ner miljön med sin avföring. År 2017 betalade NTM-centralerna i Finland 500 000 euro i bidrag för skador som orsakats av fridlysta djur året innan. Största delen av bidragen betalades för skador på jordbruk, och oftast var det kajor och vitkindade gäss som orsakat skadorna. Ersättningen för skador orsakade av de två arterna uppgick till 347 500 euro. Siffrorna för skadestånd för fjolåret är ännu inte färdiga.

En jordbrukare som haft problem med kajorna är Mikael Fröberg i Sjundeå. Han ansökte i fjol om undantagstillstånd för att få skjuta femtio kajor om året.

– Bekymret är att de kommer i jättestora flockar på 500–1 000 fåglar. Som jordbrukare har jag spannmålstorkar där jag lagrar livsmedel, och när kajorna kommer och skiter ner förorsakar de stora hygienproblem. Dessutom kan de också gå ner på åkrarna och trampa ner och äta upp skörden, säger han.

Fröberg har inte fyllt hela kvoten på femtio kajor, utan räknar med att han skjutit 36 fåglar.

– Jag brukar lämna dem och hänga någonstans för att avskräcka fåglarna, men de vänjer sig och är snart tillbaka igen, säger han.

Fredad på sommaren

Att kajan inte längre är fridlyst ser Fröberg som en bra sak, eftersom det minskar byråkratin då man slipper ansöka om undantagslov för att få skjuta fåglarna. Men det löser inte hela problemet.

– Det är fortfarande förbud på att skjuta fåglar under häckningstiden och det är ju på sommaren vi har mest problem med fåglarna. Jag antar att man ändå måste söka om undantagstillstånd för att få skjuta kajor på sommaren, säger han.

Fredningstiden för kajan under häckningsperioden är ännu inte fastslagen, men Matti Kervinen vid viltcentralen antar att den blir liknande som häckningstiden för kråka och skata, alltså från mars–april till slutet av juli. Häckningstiden fastslås av Jord- och skogsbruksministeriet.