Julmarknaden som ett flyktingläger

Det kunde vara en idé för centrumföreningen, Raseborgs stad och till exempel bygglinjen på Axxell att fundera ut ett koncept, typ Tallinn.

Jag besökte julmarknaden i Ekenäs under helgen och hörde av några att hela tillställningen påminde om något flyktingläger. Jag måste säga att jag kunde enbart hålla med. Vädret, som var maximalt dåligt, kan man ju inte rå över, men för övrigt nog.

Det kunde vara en idé för centrumföreningen, Raseborgs stad och till exempel bygglinjen på Axxell att fundera ut ett koncept, typ Tallinn. Där finns fina röda stugor av olika storlekar som är utplacerade i några veckor. Här kunde man mycket väl fylla, åtminstone halva torget från första lördagen i december, och så kunde stugorna stå där ända till jul. Jag tror att också många företagare skulle föredra en liten stuga mot en liten ersättning framför alternativet att stå och montera upp tältliknande konstruktioner och stå där i regn och rusk!

Mats Lagerstam Raseborg