Julklappspengarna för stamväg 51 ska styras enligt behov

Klart är att vid utveckling av infrastrukturen skall våra skattebetalares pengar alltid sättas in där nyttoeffekterna är störst. Politik skall inte blandas in i beslutsfattningen då man talar om trafiksäkerhet.

Utvecklingen av Västnyland kräver en fungerande stamväg. Vid sidan av järnvägen. Det är klart. Vi får vara otroligt glada att stamvägens belysning beviljas 500 000 euro av riksdagens finansutskott. Nu har det dock uppstått ett problem och det handlar om tolkningen till vilket vägavsnitt pengarna ska styras.

I VN (15.12) säger riksdagsledamot Johan Kvarnström att pengarna styrs till sträckan från Karis mot Ingå medan regionens andra riksdagsledamot, minister Thomas Blomqvist säger att pengarna styrs på hela vägsträckan enligt behov. Här finns en tydlig skillnad i tolkningen. 

Ifall man tolkat beslutet som Kvarnström uttalar sig verkar det som man i beslutet förbisett Trafikledsverkets och Närings-, trafik- och miljöcentralens statistik angående vägen. Plötsligt vägde fordonsantalet per dygn, antalet korsningar utan grupperingsmöjligheter och antalet viltkrockar inte tungt i vågskålen.

Hela stamväg 51 bör ses över, farliga korsningar åtgärdas och vägen belysas. Det är klart. Men om vi ser på ovannämnda kriterier är vägsträckan från Ingå kommuns gräns genast efter Sjundeåkorsningen till Ingå djuphamnsvägen den som är 30 procent mera trafikerad, har mångfaldigt flera så kallade mörka korsningar och är ett av de vägavsnitt som har mest viltkrockar i Finland.

Dessutom väger denna vägsträcka tungt i vågskålen också därför att det konsortium som vill utveckla en intelligent väg (Route 51) från Otnäs-Hagalundområdet till Ingå djuphamn, där också västnyländska företag är med, har ställt vägbelysning som villkor. Avsikten är att fästa den intelligenta teknologin i bland annat stolparna. Samarbetande forskningsinstitutioner och företag anser att ett sådant vägavsnitt behövs uttryckligen i södra Finland nära Helsingforsregionen. Både för utveckling av teknologin och för att kunna visa upp denna konkret. Ett såkallat showroom.

Trots dessa fakta har det nu föreslagits att investeringen skall sättas in på vägsträckan Karis– Ingå. För ögonblicket har det alltså antecknats i finansutskottets betänkande att pengarna skall styras till vägavsnittet Karis-Ingå. Och problemet är att formuleringen i det betänkande styr de verkställande myndigheternas beslutfattning.

Problemet med ifrågavarande formulering är att den är otroligt luddig. Därför får vi hoppas att förnuftet vinner och de inblandade politikerna och deras partier tar sitt ansvar och ser till att man korrigerar denna fula miss och i stället sätter in all sin energi för att skaffa fram finansiering för hela vägavsnittet.

Klart är att vid utveckling av infrastrukturen skall våra skattebetalares pengar alltid sättas in där nyttoeffekterna är störst. Politik skall inte blandas in i beslutsfattningen då man talar om trafiksäkerhet. Om stamväg 51-utvecklingen måste ske i etapper, är det från Sjundeå västerut.

Loppet är ännu inte kört, men det krävs politisk vilja för att agera i ärendet och för att precisera formuleringen i betänkandet,så att pengarna styrs dit där nyttan är störst. 

Jochim Donner, vice ordförande, Pro Ingå rf