Jovialisk person

Edvin Lindroos var på sjön från barnsben och hann under sin karriär föra befäl på flera fartyg.

Karl Edvin Lindroos föddes på Könick gård i Bromarv 1872 och gick till sjöss redan som nioåring vid sidan av sin skolgång. Sjökapten blev han 1895. Han hann tjänstgöra som befälhavare på flera fartyg innan han 1908 utsågs till kapten på Hesperus.

Sin bana avslutade han först under fortsättningskriget.

På 1930-talet flyttade Lindroos med familj till Horsbäck gård. Det var en viktig händelse för honom och familjen, berättar Torolf Grünn som är sjökaptenens barnbarn och som renskrivit reseberättelsen som återges här invid.

Skröt inte

Anteckningar har av allt att döma tillkommit i flera repriser och antagligen har de tecknats ner efter att författaren gick i pension på 1940-talet.

Torolf Grünn minns sin morfar som en man med glimten i ögat.

– Han var en fryntlig och rolig farbror. Han var pratsam och jovialisk, men han skroderade inte om sina upplevelser.

Edvin Lindroos dog på Gropby i Snappertuna 1950.