- Yrkesinstitutet Keuda (Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) erbjuder utbildning vid elva olika verksamhetsställen i Mellannyland.

- På Saaris gård i Mäntsälä ordnas utbildningar för ungdomar och vuxna inom jordbruk, trädgård, skogs- och markarbete, miljö och natur. Helsingfors universitets avdelning för klinisk produktionsdjursmedicin har också verksamhet på gården.

- Saaris gårds rötter går tillbaka till 1500-talet. Huvudbyggnaden är ritad av arkitekt Jarl Eklund och uppförd av dåvarande ägaren baron Knut Richard de la Chapelle år 1929. Som lantbruksskola har gården fungerat sedan 1967.

Yrkesinriktad grundexamen:

- Inom lantbruksbranschen: Djurskötare och Landsbygdsföretagare

- Inom byggnadsbranschen: Schaktningsmaskinförare…

- Inom skogsbranschen: Producent av skogsenergi

- Inom trädgårdsbranschen: Trädgårdsmästare

- Inom natur och miljö: Naturinstruktör, Natur- och miljörådgivare, Miljövårdare

Yrkesexamen:

- Inom trädgårdsbranschen: Florist, Produktionsträdgårdsmästare, Grönanläggare, Parkträdgårdsmästare

- Inom lantbruksbranschen: Lantbruksmaskinmontör, Produktionsdjursskötare; från och med 2021 också klinikdjurskötare

Specialyrkesexamen:

- Inom trädgårdsbranschen: Grönanläggningsmästare; Floristmästare

Gemensam ansökan 23.2–23.3.2021 samt fortlöpande ansökan via keuda.fi

Skolans skogsutbildning har i år varit populärare än någonsin med drygt 20 studerande. Valdemar Lindroos från Lappträsk och Andreas Sjögård och Patrik Skomars från Lovisa hör till den handfull studerande på klassen som har svenska som modersmål. Skolan var bekant för dem via syskon och kompisar och ett rätt givet val efter nian.

– Vill man studera skog är det här den närmast platsen. Undervisningen har också bra rykte, säger de.

Praktiskt inriktat

Att undervisningsspråket är finska orsakar inga problem. Även om ingen av de tre är från tvåspråkiga hem flyter språket bra redan efter några månader.

– Ju mer man pratar desto bättre blir man, säger Valdemar Lindroos. Att undervisningen är praktiskt inriktad bidrar till att sänka språktröskeln. Killarna uppskattar att ungefär tio procent av undervisningen är teoretisk.

– Vi går först igenom saker teoretiskt i klassrummet och går sedan ut och gör dem praktiskt. Det är ett bra upplägg, det är så man lär sig, säger Patrik Skomars.

Utbildningen, som officiellt heter "Producent av skogsenergi", ger färdigheter bland annat att jobba som skogsmaskinförare. Också för den som vill fortsätta studera är alla dörrar öppna.

– Jag har eventuellt tänkt studera vidare till skogsbruksingenjör, men det ser man sen, säger Andreas

Sjögård.

 

Bra förmåner

Med sina 350 hektar skog lider Saaris gård ingen brist på inlärningsmiljö.

Första året på skogslinjen handlar mycket om röjning och motorsågsjobb men redan då får man också pröva på att köra skogsmaskin. Alla som går skogslinjen kan under studiernas gång avlägga C-körkort på skolans bekostnad. Också utrustning såsom skogshjälm och skogsstövlar hör till saker de studerande får från skolan.

För dem med längre skolväg står internatbostäder till förfogande vilket bidrar till att svetsa samman de studerande och skapa den familjära stämningen man på skolan är stolt över. Också de tre östnylänningarna trivs.

– Internatboendet fungerar bra och bostäderna är i helt fint skick, säger Valdemar Lindroos.

Att få ett yrke intresserar

Juhani Kyrö har jobbat som maskinlärare på Saaris sedan 1990-talet. Något om skolans utveckling berättar att elevernas antal under den tiden ökat från 150 till nuvarande 650. Nya byggnader har kommit till och förnyandet av maskinparken är en ständigt pågående process. Ungdomarna som studerar på gården är enligt Kyrö däremot mer eller mindre sig lika.

– De som verkligen vill ha ett yrke är alltid ivriga att lära sig, säger han.

Att första gången kliva upp i hytten och sätta sig bakom spakarna till en skogsmaskin kan kräva lite mod. På Saaris ägor får eleverna behövlig erfarenhet av att jobba med skogsmaskin också i svår terräng.

– Inledningsvis brukar många vara lite onödigt försiktiga, de egna gränserna kommer emot snabbare än maskinens. Med lite erfarenhet lär man sig också veta var maskinens gränser går.

Ny djurutbildning

De olika djurutbildningarna hör till de mest populära på Saaris och som nyhet kan skolan från och med början av nästa år erbjuda yrkesexamen för klinikdjurskötare.

Som djurskötare på en klinik assisterar du veterinären i olika vårdåtgärder, gör laboratorieundersökningar, tar röntgenbilder, hjälper till i operationssalen, utför instrumentservice och sköter om de olika djurpatienterna. Utöver det tillkommer olika service- och kundbetjäningsuppgifter.

Då omkring 90 procent av alla veterinärer i dag jobbar utgående från en klinik finns en klar beställning på utbildade klinikdjurskötare. Genom att avlägga den valbara examensdelen Företagsverksamhet inom djurbranschen får man som skötare färdigheter att i samarbete med en veterinär själv verka som klinikföretagare.

Som undervisningsutrymme kan man på Saaris gård bland annat erbjuda ett splitternytt hundhotell som drivs av de studerande och har plats för tolv hundgäster.

Läs mera https://www.keuda.fi/yhteystiedot/toimipisteet/saaren-kartano/